Bezig met laden
Samenvatting

Voor het snelle overzicht

Lees verder

Terugblik naar 2018

Waar waren we trots op in 2018?

 • De resultaten van de externe audit zijn positief. Er is steeds meer verbinding zichtbaar tussen cliënten en medewerkers onderling.
 • Medewerkers hebben sinds 2018 toegang tot het kennisplatform “Kennr” en tot het kwaliteitssysteem “i-Kaaa”. Medewerkers ervaren dit als zeer positief.
 • Het aantal klachten is in 2018 aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2017.

Wat waren onze verbeter-/ontwikkelpunten in 2018:

 • Het uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek dat voldoet aan de wettelijke eisen vanuit de WMO.
 • Het aanpassen van het instrument voor risico-inventarisatie voor cliënten op de dagbesteding.
 • Integratie van processen en systemen binnen Alliade met als doel de kwaliteit van de ondersteuning verder te verbeteren.
 • Zelftoetsing en intercollegiale toetsing met gebruik van de ontwikkelde toetsinstrumenten om zo de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren.

Aan bovenstaande verbeterpunten hebben we in 2019 hard gewerkt. Echter niet alle punten zijn voldoende verbeterd. Zo is ook in 2019 gebleken dat we de risicoinventarisatie op cliëntniveau nog niet op orde hebben.

Samenvatting 2019

In het kwaliteitsverslag geven we aandacht aan verschillende onderdelen van kwaliteit.

We werken aan kwaliteit van de ondersteuning door gegevens te meten en verzamelen, samen te werken met anderen, maar vooral door in gesprek te gaan met cliënten, verwanten en medewerkers.

Waar zijn we trots op

 • Invoering van Jouw Omgeving voor medewerker, cliënten en andere betrokkenen.
 • Onze medewerkers die altijd kijken naar de mogelijkheden van cliënten.
 • Het aanbieden van zinvolle dagbesteding gericht op meedoen in de maatschappij.
 • Het aansluiten bij processen binnen Alliade. Wil is op die manier goed vertegenwoordigd in ontwikkelingen.
 • Ondanks de lage respons op het cliëntervaringsonderzoek, is de uitkomst hiervan iets om trots op te zijn.

Verbeterpunten

 • Uitkomsten van de externe audit. We zijn onvoldoende in staat geweest om een verbeterslag te maken over de risicotaxaties op clientniveau en het systematisch/methodisch werken.
 • Het op maat scholen van onze medewerkers om de kwaliteit en veiligheid van de ondersteuning te vergroten.
 • We moeten duidelijker met elkaar bepalen wat het profiel is van Wil als we ons richten op dagbesteding of arbeidsmatig werk.

Onze plannen in 2020

In ons bedrijfsplan beschrijven we de koers voor de komende jaren. Met cliënten, verwanten en medewerkers hebben we de onderwerpen en doelen bepaald waar we aan willen werken. Daarnaast zijn er doelen die voortkomen uit de samenwerking in Alliade. Dit zijn: het integreren van werkprocessen, invoeren van ondersteunende systemen en het vergroten van de kwaliteit van de ondersteuning via het Alliade programma “Samen”. Dit programma heeft zeven thema’s.

Ieder thema valt onder de verantwoordelijkheid van een directeur en heeft meerdere projecten met een eigen projectleider. Binnen de thema's​ werken we dagelijks aan het verbeteren van de ondersteuning, de deskundigheid van medewerkers en een goede bedrijfsvoering.

De zeven thema's zijn:

 1. Persoonsgerichte ondersteuning
 2. Deskundige medewerkers
 3. Kwaliteit en veiligheid
 4. Bedrijfsvoering
 5. Continu verbeteren
 6. Cultuur en leiderschap
 7. Maatschappij (vanaf 1 maart 2020 toetsen we of en wanneer we dit thema oppakken

NB:

In 2019 hebben we gezien dat de kwaliteit van zorg minder goed op orde is. Daarvoor hebben we een verbeterprogramma gemaakt dat we in 2020 willen uitvoeren. Als gevolg van de corona-crisis verwachten we dat we de beoogde resultaten niet gaan halen. Vanaf eind februari 2020 is veel geinvesteerd om voorbereid te zijn op de uitbraak van het coronavirus en om de uitbraak van corona het hoofd te bieden. Dit gaat ten koste van de investering in de uitvoering van ons vebeterprogramma.

Meriant delen.