Bezig met laden

Voorwoord

In 2019 hebben wij met alle betrokkenen veel weten te bereiken om de ondersteuning te kunnen geven die onze cliënten nodig hebben. Daarnaast hebben we de medezeggenschap duidelijker kunnen positioneren, zowel vanuit de cliënten als vanuit de medewerkers. We hebben bijvoorbeeld het bedrijfsplan met daarin de doelen voor 2020 in gezamenlijkheid opgesteld in een actief en inspirerend traject.

Naast vele veranderingen, zijn wij ook trots op de behaalde resultaten en kan ik stellen dat er langzaam meer vertrouwen ontstaat, zowel bij de cliënten als bij de medewerkers. Het is aan ons allemaal om dat verder uit te bouwen in 2020 en nog meer de samenwerking te zoeken met de andere onderdelen binnen en buiten Alliade.

In dit kwaliteitsverslag kunt u lezen hoe wij werken aan het verbeteren van kwaliteit van ondersteuning. Dit doen wij door informatie te verzamelen en te toetsen waar we kunnen verbeteren. Zo voeren we onderzoek uit naar de cliëntervaring, we doen in- en externe audits en verzamelen informatie over klachten en incidenten en scholen onze medewerkers.

De verzamelde informatie is input voor ons bedrijfsplan. Jaarlijks maken we een bedrijfsplan waarin we onze speerpunten voor dat jaar uitwerken. De voortgang van ons plan bewaken we door elke vier maanden stil te staan bij de speerpunten uit het bedrijfsplan en gegevens uit stuurgetallen en metingen. Zo nodig sturen we bij.

Dit kwaliteitsverslag beschrijft de informatiebronnen en uitkomsten die we gebruiken als input om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren.

Cyril van Zuidam

Directeur Wil

Meriant delen.