Bezig met laden
Cliëntervaringen

Dit vinden cliënten

8
gemiddeld
Lees verder

Meten van tevredenheid

In 2019 is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd passend bij de wettelijke eisen vanuit de WMO. Er is een vragenlijst ontwikkeld, gebaseerd op de vragenlijst die door gemeenten wordt gebruikt.

Er zijn in totaal 196 vragenlijsten ingevuld. Op een cliëntenpopulatie van 1350 is dat een respons van 14.5%. Door de lage respons moeten de uitkomsten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Dit betekent dat de resultaten en de onderstaande conclusies gelden voor de respondenten, maar dat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat ze voor de totale doelgroep gelden.

De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek zijn overwegend positief. Wil krijgt van cliënten gemiddeld het cijfer 8.

Van de respondenten vindt 92% de kwaliteit van ondersteuning van Wil goed. "De ondersteuning helpt mij om mezelf beter te redden en beter de dingen te doen die ik wil", zegt 87% van de respondenten. En past bij mijn hulpvraag, aldus 91%.

Het kan nog wel beter op de onderdelen “Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag” (18% beantwoord deze vraag met “nee”) en “Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner (= cliëntvertrouwenspersoon) (deze vraag wordt door 75% van de respondenten met “nee” beantwoord). 

De onderdelen die verbetermogelijkheden hebben worden besproken in het managementoverleg en daar wordt bepaald hoe er gewerkt gaat worden aan deze verbetermogelijkheden.

Meriant delen.