Verzuim

We sturen zowel preventief als curatief op duurzame inzetbaarheid.

In 2019 is het verzuim ten opzichte van het jaar daarvoor gestegen. Met 8,5% is het verzuim in 2019 ook hoger dan dat van de branche (6,38%). Het verzuim bij Wil zit in het langdurig verzuim, met name onder oudere werknemers (55+) waar weinig re-integratiemogelijkheden in het 2e jaar zijn geweest. De belasting in het werk en de belastbaarheid van deze werknemers heeft geleid tot klachten en uiteindelijk tot verzuim. Het blijft belangrijk de focus te houden op signalen van disbalans en het passender maken van de match tussen de belastbaarheid van de werknemer en de belasting in werk.

Acties in 2019

Wil heeft in 2019 de volgende acties m.b.t. verzuim uitgevoerd:

  • Managers hebben, van alle locaties met een verzuimpercentage hoger dan 5%, samen met de P&O adviseur een analyse/vlootschouw en een plan van aanpak van het verzuim gemaakt.

  • Managers hebben de verzuimtraining (consensustraining) in gevolgd.

  • P&O adviseurs bespreken samen met de manager in ieder werkoverleg het verzuim.

  • Er is een coach complex verzuim is ingezet om alle langdurig verzuimdossiers samen met de P&O adviseur en manager te bespreken.

Het verzuimpercentage van Wil is nu weer dalende vanwege de ingezette interventies op langdurig verzuim. De verwachting is dat deze dalende trend zich in 2020 voortzet.