Meldingen incidenten medewerkers

Medewerkers kunnen gebeurtenissen melden die een bedreiging vormen voor eigen veiligheid, gezondheid of welzijn. Zoals een ongeval, lichamelijke overbelasting of ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld agressie of discriminatie.

Het melden van deze incidenten is een belangrijk hulpmiddel om de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers te verbeteren. Incidenten worden tijdens het werkoverleg besproken. Het doel hiervan is om samen met de medewerkers de werkomstandigheden te verbeteren. Daarnaast worden de meldingen op Wil-niveau iedere 4 maand geanalyseerd. Wanneer het nodig is worden verbetermaatregelen ingezet

Meldingen in 2019

In 2019 zijn vijf meldingen gedaan. Drie van deze meldingen hebben betrekking op fysieke en verbale agressie vanuit de cliënten, en in twee gevallen is de categorie “anders” ingevuld. Het aantal incidenten met betrekking tot medewerkers dat gemeld wordt is bij Wil laag. Medewerkers moeten incidenten die betrekking hebben op zowel cliënten als medewerkers twee keer invullen. Dat is niet bevorderlijk voor de meldbereidheid. Om die reden wordt er een nieuw formulier ontwikkeld en in 2020 ingezet bij Wil. We verwachten hiermee een beter beeld te krijgen van de incidenten die zich voordoen en het gebruikersgemak voor de medewerker te vergroten.