Scholingen

Onze medewerkers zijn de basis van onze ondersteuning. Om verantwoorde ondersteuning te leveren, te kunnen voldoen aan de opleidingsbehoefte van gemeenten, een goed werkgever te zijn en adequaat in te spelen op de kwaliteitseisen, is het van groot belang dat de organisatie investeert in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. In 2019 is hier slechts minimaal in geïnvesteerd. Het scholen van medewerkers vormt in 2020 een belangrijke focus.

Scholingen Wil

Bij Wil zijn in 2019 266 scholingen gevolgd.

Er is voornamelijk geschoold op de volgende categorieën:

  • Evenement. Dit betreft scholingen gericht op Route Online, het gebruik maken van beschikbare applicaties.
  • Gezond en veilig werken. Dit zijn scholingen op het gebied van bedrijfshulpverlening, en voedselveiligheid.
  • Persoonlijke ontwikkeling en overig: Dit zijn scholingen gericht op de eigen ontwikkeling middels het programma EIGEN.

Daarnaast is in 2019 ingezet op het scholen van medewerkers in het werken in Jouw Omgeving.