Leren van klachten

Wij willen leren van de klachten die wij ontvangen.

Klachten worden in eerste instantie opgelost daar waar zij hebben plaatsgevonden. Klachten worden gemeld bij de leidinggevende van de locatie. Wanneer de klachten niet met de leidinggevende kunnen worden opgelost komt de klachtenadviseur in beeld.

Bij Wil volgen we het aantal klachten en de aard van de klachten in viermaandelijkse rapportages. Verbeteringen ten aanzien van deze klachten worden op locatieniveau opgepakt door de leidinggevenden.

Klachten in 2019

In 2019 zijn er 12 klachten binnen gekomen bij de Alliade klachtenadviseur. In 2018 waren dit er 2.

Soort Bejegening Personeel/ organistatie Afspraken/ verwachtingen Overlast Financiën
Aantal 2 2 3 4 1

 

 

Afhandeling van de klachten:

  • Totaal zijn van de 12 klachten 9 klachten naar tevredenheid afgerond.
  • Twee klachten konden deels naar tevredenheid afgerond worden
  • Eén klacht is niet naar tevredenheid afgerond.