De vertrouwenspersoon

Cliënten van Wil kunnen gebruik maken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang Fryslân.

In 2019 hebben 2 mensen (één cliënt en één verwant) contact gezocht met de vertrouwenspersoon. Het ging hierbij om juridische vragen/rechten en inhoudelijke vragen. Na ondersteuning van de vertrouwenspersoon kon de client zelfstandig verder. In een mailreactie gaf de client aan dat het probleem opgelost was en dat zij zich goed ondersteund voelde door vertrouwenspersoon. In mail- en telefonisch contact heeft de vertrouwenspersoon de verwant van een client doorgeleid naar de klachtenadviseur van Wil.

De vertrouwenspersoon heeft samen met de coördinator van Zorgbelang Fryslân een voorlichting over haar functie en taken gegeven aan de cliëntenraad van Wil.

In de bijeenkomst kwam een aantal zaken naar voren:

  • leden van de cliëntenraad weten niet goed weten wie de vertrouwenspersoon is en wat haar taken zijn.
  • De klachtenprocedure van Wil is onbekend bij de cliëntenraad..
  • Als idee werd geopperd dat alle cliënten van Wil wellicht baat hebben bij het ontvangen van een nieuwsbrief met informatie over de vertrouwenspersoon.

De cliëntenraad en de vertrouwenspersoon hebben afgesproken dat de vertrouwenspersoon nogmaals de vergadering van de cliëntenraad bijwoont.

De samenwerking met de klachtenadviseur verloopt prettig en efficiënt. Het is duidelijk op welke momenten de vertrouwenspersoon en klachtenadviseur naar elkaar kunnen doorverwijzen.