Wij werken samen met andere organisaties

Wil werkt samen met de andere partners binnen Alliade. Daarnaast werkt Wil samen met een tweetal andere partners

Wil werkt samen met BaanPlus en Support&Co. Door deze samenwerking omvat Wil samen met zijn partners het gehele sociaal domein en kan in de meest brede zin gezocht worden naar integrale oplossingen binnen één organisatie. Daarnaast werkt Wil steeds meer samen met Talant en Reik en levert dit mooie initiatieven op. In 2019 heeft dit zelfs geleid tot overnemen of overdragen van enkele locaties. Dit omdat de ondersteuning beter bij de één past of andersom. Ook is Wil altijd bereid tot nieuwe vormen van samenwerking.

Klik hier voor meer informatie over de samenwerking