Wij toetsen onszelf

We voeren audits of toetsingen uit om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

In mei en juni zijn bij Wil dagaudits uitgevoerd op 2 locaties. In de dagaudit voeren we gesprekken met de directeur, de leidinggevende en de uitvoerende medewerkers.

Onderwerpen die binnen de dagaudit aan de orde zijn gekomen:

 • Doelstellingen en voortgang in het bedrijfsplan/locatieplan
 • Veiligheid
 • Arbeid en Gezondheid
 • Privacy
 • Hygiëne en Infectiepreventie

Wat gaat er goed?

 • Bevlogen medewerkers met een grote betrokkenheid richting de cliënten. Medewerkers die staan voor hun cliënt en het werk dat verzet moet worden.
 • De termen “zinvolle dagbesteding/werk” en “participatie” voorop.
 • Er is veel persoonlijk contact met de cliënten.
 • Er doen zich relatief weinig incidenten voor.

Wat kan beter/waar liggen risico’s?

 • Het “op maat” scholen van medewerkers. Het organiseren van de scholing bij Kennr duurt te lang. Hierdoor lopen we het risico dat de kwaliteit van ondersteuning in het gedrang komt.
 • Medewerkers kunnen niet bij de cliëntgegevens van cliënten die bij (bijv.) Talant wonen. Hierdoor wordt informatie gemist, en is ook overdracht ingewikkeld.
 • Het regelen van zaken binnen Alliade duurt vaak erg lang. Dit brengt een risico met zich mee, omdat er in de WMO-bedrijven snel geschakeld moet kunnen worden.
 • Inhoudelijke ondersteuning van de mensen op de werkvloer: Omdat de WMO hierin niet voorziet heeft men niet de beschikking over bijvoorbeeld gedragskundigen. Hierdoor ontbreekt soms knowhow over hoe om te gaan met bepaalde problematieken/ ziektebeelden.

Wat valt op?

Medewerkers vinden het belangrijk dat er keuzes gemaakt worden over waar Wil voor staat. De tarieven worden steeds lager en dit raakt de ondersteuning. We moeten als organisatie ook durven zeggen wanneer iets niet haalbaar is voor een bepaald tarief. Ook zijn er op de werkvloer onduidelijkheden over de visie en welke ondersteuning Wil nu levert.

De bevindingen uit de audits zijn op locatieniveau vastgelegd en gecommuniceerd aan de leidinggevenden. Zij nemen de verbeteracties mee in hun jaarplan of lossen deze direct op.

Directeuren hebben een bundeling van de auditresultaten ontvangen inclusief een samenvatting van zaken die goed gaan en beter kunnen.

Evalueren werkwijze dagaudit

De werkwijze van de dagaudit is geëvalueerd met de intern auditoren en auditees. Over het algemeen is de werkwijze goed bevallen. Verbeterpunten uit de evaluatie zijn:

 • de doorontwikkeling van de rapportage, zodat er gemakkelijker een (overall) overzicht en analyse gemaakt kan worden.
 • het grote aantal onderwerpen. 

Toetsinstrumenten

Er zijn toetsinstrumenten beschikbaar waarmee medewerkers zelf de kwaliteit van de ondersteuning kunnen toetsen. Het aantal toetsinstrumenten is in 2019 verder uitgebreid. Deze toetsinstrumenten kunnen ook ingezet worden als intercollegiale toetsing. Doordat medewerkers de kwaliteit beoordelen bij hun eigen team of bij collega’s, wordt het leereffect en de bewustwording vergroot. Er zijn toetsinstrumenten over de onderwerpen:

Arbeid en gezondheid, BHV, cliëntdossier, hygiëne en infectiepreventie, medicatieveiligheid, normenkader IGJ en voedselveiligheid.