Gezamenlijk verbeteren

Het “Goede Gesprek” voeren we bij Wil nu jaarlijks met betrokken cliënt als evaluatiegesprek van de ondersteuning.

In 2020 starten we met het goede gesprek als teamreflectie. We hebben dit als doel opgenomen in ons jaarplan.Gespreksonderwerpen in de teamreflectie zijn:

  • Hoe vindt de ondersteuning van de cliënt plaats; wat gaat goed en wat kan beter?
  • De kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers.
  • Borging van veiligheid.
  • Wat is er nodig om als team ons werk te kunnen doen?

Het doel is om de kwaliteit te verbeteren. Voor de verbeteracties uit de teamreflectie geldt ook dat deze direct in gang worden gezet of opgenomen worden in het jaarplan.