Wij laten ons toetsen door externe auditoren

ISO-audit

De jaarlijkse externe ISO-audit 9001 met thema “Continu Verbeteren is in november Alliadebreed uitgevoerd door DNV (Der Norske Veritas). Ook locaties van Wil zijn bezocht.

Resultaten externe audit

In het kort vindt DNV op Alliadeniveau:

  • dat we goed samenwerken en van elkaar leren. Er veel aandacht voor persoonlijke wensen van de cliënten.
  • wel kunnen we nog beter zichtbaar maken wat we leren van fouten en wat we doen om de kans op het maken van fouten in de toekomst te verminderen. Ook kunnen we de gesignaleerde risico’s nog beter gebruiken om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren.

Er is een plan van aanpak opgesteld om aan de verbeterpunten te werken. Dit plan is goedgekeurd door de instantie die het certificaat afgeeft. De uitgebreide Alliadebrede resultaten uit de externe audit zijn te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade: www.alliadekwalitijd.nl.

Resultaten Wil

De verbeterpunten die tijdens de audit in 2018 zijn gesignaleerd zijn opnieuw getoetst in 2019. Hierbij is gebleken dat Wil het verbeterpunt over risicotaxatie op cliëntniveau onvoldoende heeft opgepakt. Dit betekent dat het verbeterpunt in 2019 is opgeschaald naar een categorie 1 bevinding. Deze moeten binnen 3 maanden zijn opgelost. DNV komt dit na die periode opnieuw toetsen.

Sterke punten:

  • Aandacht voor mogelijkheden van cliënten, cliëntgerichtheid.
  • Goede tevredenheid bij gemeenten.
  • Mooie arbeidsmatige dagbesteding.

Verbeterpunten:

  • De risico inschatting op clientniveau is onvoldoende vastgelegd.

Er wordt onvoldoende systematisch gewerkt. Doelen en werkpunten zijn onvoldoende vastgelegd en de rapportages en evaluaties zijn niet altijd aantoonbaar.