Plannen in het cliëntdossier

De plannen die samen met de cliënten worden gemaakt zijn in 2019 vastgelegd in het cliëntdossier 'Jouw Omgeving'. Dit online platform biedt de cliënten, maar ook de ouders/verwanten en de medewerkers de mogelijkheid te werken aan het plan waar en wanneer ze maar willen.

Hiermee streeft Wil naar zoveel mogelijk eigen regie van de cliënt. Jouw Omgeving is zo ingericht dat cliënten zelf kunnen bepalen wie er meekijkt in hun plan en de vorderingen die ze maken. Het actief laten meekijken en meewerken in Jouw Omgeving door cliënten is een belangrijk doel voor 2020.

Klik hier voor meer informatie

Risico’s in kaart

Bij de start van de ondersteuning maken we samen met de cliënt een risico-inventarisatie op een aantal onderwerpen, zoals medische aandoening, misbruik, agressie, middelengebruik, etc. Daar waar sprake is van een verhoogd risico wordt dit, in overleg met de cliënt, opgenomen in het plan van de cliënt. Tijdens de externe audit is gesignaleerd dat Wil hier onvoldoende vorm aan geeft. 

Medezeggenschap

Wil heeft een cliëntenraad. Deze komt maandelijks bijeen en wordt ondersteund door een coach. De cliëntenraad houdt zich bezig met alle zaken die voor de cliënten belangrijk zijn en brengt advies uit aan de directie. Om zicht te krijgen op de zaken die belangrijk zijn voor cliënten nodigt de raad cliënten uit bij de vergaderingen, bezoeken zij locaties en krijgen ze informatie van de directie. De cliëntenraad maakt gebruik van de “gaststoel”.

Dit houdt in dat cliënten een uur met de raad kunnen praten over een bepaald onderwerp zoals bijvoorbeeld de ervaringen met Wil.

De cliëntenraad brengt regelmatig een nieuwsbrief uit.

Klik hier voor meer informatie over onze cliëntenraad